نیم‌نگاهی به جیمز وب، ابرتلسکوپ فضایی آینده

نیم‌نگاهی به جیمز وب، ابرتلسکوپ فضایی آینده

تلسکوپ فضایی جیمز وب، رصدخانه‌ای فضایی است که قرار است جایگزین هابل شود. در این نوشته، حقایقی در مورد این تلسکوپ فضایی را مرور می‌کنیم.

الهه انتقام ـ قسمت بیست و چهارم: دستگاه هوش‌یاب

الهه انتقام ـ قسمت بیست و چهارم: دستگاه هوش‌یاب

ساکنین زمین، سرانجام به فناوری سفر با سرعت مافوق نور دست یافته‌اند، اما یافتن یک ایستگاه فضایی کوچک در فضای بی‌کران به این سادگی‌ها هم نیست.

سی و سومین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: حباب‌های مغناطیسی در مرزهای منظومه شمسی

سی و سومین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: حباب‌های مغناطیسی در مرزهای منظومه شمسی

حباب‌های مغناطیسی حاشیه‌ی منظومه شمسی، به عنوان سپر دفاعی در برابر پرتوهای کهکشانی عمل می‌کنند.