فضانوردان

عکس‌هایی از فرود اردوی ۴۶ ایستگاه فضایی بین‌المللی

عکس‌هایی از فرود اردوی ۴۶ ایستگاه فضایی بین‌المللی

عکس‌هایی از فرود سه نفر از اردوی ۴۶ ایستگاه فضایی بین‌المللی، شامل اسکات کلی فرمانده این اردو، در بامداد چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

رکوردداران اقامت در فضا به زمین بازگشتند

رکوردداران اقامت در فضا به زمین بازگشتند

کپسول حامل اسکات کلی، و کورنی‌ینکو در قزاقستان به زمین نشست و این رکوردداران اقامت در فضا به خانه بازگرداند.

فضانورد ناسا: اسکات کلی

فضانورد ناسا: اسکات کلی

اسکات کلی، مهندس و فضانورد آمریکایی ناسا است که در زمان انتشار این مطلب، ماه‌های آخر ۵۲ سالگی خود را در ایستگاه فضایی بین‌المللی پشت سر می‌گذارد.

12