اجرام آسمانی

ناهید؛ درخشان‌ترین یار خورشید

ناهید؛ درخشان‌ترین یار خورشید

ناهید یا زهره، دومین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی است که به دور خورشید می‌گردد. پس از خورشید و ماه، ناهید درخشان‌ترین جرم آسمانیست که از زمین دیده می‌شود.

غروب زمین

غروب زمین

در ماه، زمین هرگز طلوع نمی‌کند و غروبی هم در کار نیست. اگر روی سطح ماه زندگی می‌کردید، زمین را همیشه در آسمان می‌دیدید. این به آن دلیل است که همیشه تنها یک روی ماه به سوی زمین است. اما در این تصویر جالب، زمین را در حال غروب در افق ماه می‌بینیم.

کهکشان چیست

کهکشان چیست

کهکشان آنلاین،‌ بنا دارد دریچه‌ای به آن سوی آبی آسمان‌ها بگشاید و ما بنا داریم از این دریچه، آتش کنجکاوی‌هایمان را با پرسیدن و آموختن و فرا گرفتن، شعله‌ورتر سازیم. بی‌مناسبت نیست حالا که نام «کهکشان» را برای خود برگزیده‌ایم، این راه را با نوشتاری در مورد همین واژه آغاز کنیم.