دانشنامه

کهکشان چیست

کهکشان چیست

کهکشان آنلاین،‌ بنا دارد دریچه‌ای به آن سوی آبی آسمان‌ها بگشاید و ما بنا داریم از این دریچه، آتش کنجکاوی‌هایمان را با پرسیدن و آموختن و فرا گرفتن، شعله‌ورتر سازیم. بی‌مناسبت نیست حالا که نام «کهکشان» را برای خود برگزیده‌ایم، این راه را با نوشتاری در مورد همین واژه آغاز کنیم.