دانشنامه

چهل و یکمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: مرگ ستاره‌ها در همراهی پرتوهای گاما

چهل و یکمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: مرگ ستاره‌ها در همراهی پرتوهای گاما

مرگ ستاره‌های عظیم‌الجثه با تشعشع گسترده‌ی پرتوهای بسیار متمرکز گاما (قوی‌ترین نوع تابش در گیتی) انجام می‌شود.