سرگرمی

الهه انتقام ـ قسمت بیست و چهارم: دستگاه هوش‌یاب

الهه انتقام ـ قسمت بیست و چهارم: دستگاه هوش‌یاب

ساکنین زمین، سرانجام به فناوری سفر با سرعت مافوق نور دست یافته‌اند، اما یافتن یک ایستگاه فضایی کوچک در فضای بی‌کران به این سادگی‌ها هم نیست.