داستان

الهه انتقام ـ قسمت هشتم (نماینده)

الهه انتقام ـ قسمت هشتم (نماینده)

در فصل هشتم از رمان الهه انتقام، به زمین بازمی‌گردیم. کرایل فیشر، پدر مارلین، به‌تازگی از روتور بازگشته و تحت بازجویی قرار گرفته است.

الهه انتقام ـ قسمت ششم (نزدیک شدن)

الهه انتقام ـ قسمت ششم (نزدیک شدن)

جمعه‌ها با آسیموف همراهیم و در انتهای هر هفته، یک قسمت از رمان علمی تخیلی «الهه انتقام»، نوشته‌ی ایزاک آسیموف را با هم مرور می‌کنیم.

الهه انتقام ـ قسمت سوم

الهه انتقام ـ قسمت سوم

در فصل سوم از رمان الهه انتقام، با مادر مارلین آشنا می‌شویم؛ دیگر شخصیت محوری داستان، ستاره‌شناسی به نام اوگینیا اینسینا. خانم اینسنیا، رئیس ستاره‌شناسان روتور است و این موقعیت را به خاطر کشف نمسیس به دست آورده است.

الهه انتقام ـ قسمت دوم

الهه انتقام ـ قسمت دوم

در فصل دوم از رمان الهه انتقام، با ماجرای کشف ستاره‌ای آشنا می‌شویم که نام کتاب از آن گرفته شده است. برای این کار شانزده سال به عقب بازمی‌گردیم؛ زمانی که ایستگاه فضایی روتور هنوز در منظومه‌ی شمسی و در مدار کره‌ی زمین می‌چرخید

الهه انتقام ـ قسمت نخست

الهه انتقام ـ قسمت نخست

در نخستین قسمت از رمان الهه انتقام، با شخصیت محوری داستان، مارلین آشنا می‌شویم. مارلین دختری است پانزده ساله و نه چندان زیبا، با استعدادی شگفت‌انگیز که میزان صداقت مخاطبانش را از چهره و زبان اندامشان درک می‌کند.