سرگرمی

الهه انتقام ـ قسمت هشتم (نماینده)

الهه انتقام ـ قسمت هشتم (نماینده)

در فصل هشتم از رمان الهه انتقام، به زمین بازمی‌گردیم. کرایل فیشر، پدر مارلین، به‌تازگی از روتور بازگشته و تحت بازجویی قرار گرفته است.

الهه انتقام ـ قسمت ششم (نزدیک شدن)

الهه انتقام ـ قسمت ششم (نزدیک شدن)

جمعه‌ها با آسیموف همراهیم و در انتهای هر هفته، یک قسمت از رمان علمی تخیلی «الهه انتقام»، نوشته‌ی ایزاک آسیموف را با هم مرور می‌کنیم.