تازه‌های دانش

اقیانوسی در شارون ـ بزرگ‌ترین ماه پلوتو!

اقیانوسی در شارون ـ بزرگ‌ترین ماه پلوتو!

تصاویر دریافت‌شده از فضاپیمای افق‌های نو شمایی از اقیانوسی در شارون را نمایان می‌سازد که گویا مدت‌ها پیش منجمد شده است.

اولین اتمسفر زمین‌مانند پیدا شد

اولین اتمسفر زمین‌مانند پیدا شد

بنا بر یافته‌های تازه نخستین اتمسفر زمین‌ماننده، سرشار از هیدروژن، به دور سیاره‌ی ابرزمین ۵۵ کانکری E یافته شده است.

12