تاریخ

سی و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: سیاره‌ای در حال تولد

سی و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: سیاره‌ای در حال تولد

در سال ۲۰۱۱، ستاره‌شناسان سیاره‌ای در حال تولد یافتند که با وجود حجم مشتری‌گونش، هنوز در حال رشد و نمو بود.

چهل و یکمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: مرگ ستاره‌ها در همراهی پرتوهای گاما

چهل و یکمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: مرگ ستاره‌ها در همراهی پرتوهای گاما

مرگ ستاره‌های عظیم‌الجثه با تشعشع گسترده‌ی پرتوهای بسیار متمرکز گاما (قوی‌ترین نوع تابش در گیتی) انجام می‌شود.

چهل و هشتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: یخ‌های پلوتو

چهل و هشتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: یخ‌های پلوتو

کاوش‌گر افق‌های نو در سال ۲۰۱۶ نشان داد میزان آب در یخ‌های پلوتو، بسیار بیش از چیزی است که تصور می‌شده.