اخبار

چهل و هشتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: یخ‌های پلوتو

چهل و هشتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: یخ‌های پلوتو

کاوش‌گر افق‌های نو در سال ۲۰۱۶ نشان داد میزان آب در یخ‌های پلوتو، بسیار بیش از چیزی است که تصور می‌شده.

چهل و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: دنباله‌دار هالی

چهل و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: دنباله‌دار هالی

ادموند هالی، در سال ۱۷۰۵ موفق به محاسبه‌ی مدار دنباله‌داری شد که بعدها مزین به نام خودش گردید: دنباله‌دار هالی