افق‌های تازه

اقیانوسی در شارون ـ بزرگ‌ترین ماه پلوتو!

اقیانوسی در شارون ـ بزرگ‌ترین ماه پلوتو!

تصاویر دریافت‌شده از فضاپیمای افق‌های نو شمایی از اقیانوسی در شارون را نمایان می‌سازد که گویا مدت‌ها پیش منجمد شده است.