حلقه‌های زحل

زحل ـ ارباب حلقه‌ها

زحل ـ ارباب حلقه‌ها

زحل ششمین سیاره منظومه شمسی است و پس از مشتری، بزرگ‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. زحل یک غول گازی است، با قطری تقریباً شش برابر قطر زمین.

حلقه‌های زحل، همچنان شگفتی‌آفرین

حلقه‌های زحل، همچنان شگفتی‌آفرین

صدها سال است که تصوراتی اشتباه از حلقه‌های زحل داشته‌ایم و اخیراً با اطلاعاتی که از کاسینی رسیده به اشتباهات تازه‌ای هم پی می‌بریم.