ذره‌بین کیهانی

سی و هفتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: ذره‌بین‌های کیهانی

سی و هفتمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: ذره‌بین‌های کیهانی

کشف ذره‌بین‌های کیهانی راه‌گشای دانشمندان در درک بهتر آنچه که رصد می‌کنند شد و به آنان کمک کرد تا به نقاط دورتری از فضا بنگرند