سیاره فراخورشیدی

«اچ‌دی ۲۰۷۸۲ بی» به ستاره‌شناسان چشمک می‌زند

«اچ‌دی ۲۰۷۸۲ بی» به ستاره‌شناسان چشمک می‌زند

ستاره‌شناسان، سیاره‌ی فراخورشیدی‌ای را یافته‌اند که در نامتقارن‌ترین مداری که تاکنون شناخته شده، به دور ستاره‌اش می‌چرخد.

اولین اتمسفر زمین‌مانند پیدا شد

اولین اتمسفر زمین‌مانند پیدا شد

بنا بر یافته‌های تازه نخستین اتمسفر زمین‌ماننده، سرشار از هیدروژن، به دور سیاره‌ی ابرزمین ۵۵ کانکری E یافته شده است.