شهابسنگ

سی و ششمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: بمباران منظومه‌ی شمسی جوان

سی و ششمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: بمباران منظومه‌ی شمسی جوان

اندکی پس از تشکیل منظومه شمسی، تعداد زیادی شهابسنگ با سیاره‌های سنگی برخورد کردند و دره‌های بزرگی ایجاد نمودند.

پانزدهم اسفند، شهابسنگی به زمین نخواهد خورد

پانزدهم اسفند، شهابسنگی به زمین نخواهد خورد

پانزدهم اسفند ماه ۹۴، شهابسنگی سی متری از نزدیکی زمین عبور می‌کند و عده‌ای نگران سقوط آن هستند.