فضانورد

فضانورد ناسا: داگلاس جرالد هارلی

فضانورد ناسا: داگلاس جرالد هارلی

داگلاس جرالد هارلی، با نام مستعار پروازی «چانکی»، نخستین تفنگدار دریایی آمریکاست که بوئینگ FE18EF سوپر هورنت را به پرواز درآورد.