مسنجر

ناهید؛ درخشان‌ترین یار خورشید

ناهید؛ درخشان‌ترین یار خورشید

ناهید یا زهره، دومین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی است که به دور خورشید می‌گردد. پس از خورشید و ماه، ناهید درخشان‌ترین جرم آسمانیست که از زمین دیده می‌شود.