نمسیس

الهه انتقام ـ قسمت هشتم (نماینده)

الهه انتقام ـ قسمت هشتم (نماینده)

در فصل هشتم از رمان الهه انتقام، به زمین بازمی‌گردیم. کرایل فیشر، پدر مارلین، به‌تازگی از روتور بازگشته و تحت بازجویی قرار گرفته است.

الهه انتقام ـ قسمت ششم (نزدیک شدن)

الهه انتقام ـ قسمت ششم (نزدیک شدن)

جمعه‌ها با آسیموف همراهیم و در انتهای هر هفته، یک قسمت از رمان علمی تخیلی «الهه انتقام»، نوشته‌ی ایزاک آسیموف را با هم مرور می‌کنیم.

الهه انتقام ـ قسمت سوم

الهه انتقام ـ قسمت سوم

در فصل سوم از رمان الهه انتقام، با مادر مارلین آشنا می‌شویم؛ دیگر شخصیت محوری داستان، ستاره‌شناسی به نام اوگینیا اینسینا. خانم اینسنیا، رئیس ستاره‌شناسان روتور است و این موقعیت را به خاطر کشف نمسیس به دست آورده است.