هالی

چهل و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: دنباله‌دار هالی

چهل و نهمین کشف برتر تاریخ نجوم دنیا: دنباله‌دار هالی

ادموند هالی، در سال ۱۷۰۵ موفق به محاسبه‌ی مدار دنباله‌داری شد که بعدها مزین به نام خودش گردید: دنباله‌دار هالی