وویجر ۱

کاوش‌گرهای وویجر: پیام‌رسان‌های صلح

کاوش‌گرهای وویجر: پیام‌رسان‌های صلح

سفینه‌های کاوش‌گر وویجر ۱ و وویجر ۲، هر دو توسط ناسا در تابستان سال ۱۹۷۷ (مصادف با ۱۳۵۶ خورشیدی)، به فاصله‌ی ۱۶ روز از فلوریدا به فضا پرتاب شدند تا مردم روی زمین را از آنچه که در بخش بیرونی منظومه‌ی شمسی می‌گذرد، یعنی ورای کمربند سیارک‌ها، آگاه سازند.