پرورش گیاه در فضا

نخستین گل فضایی، راه‌گشای کشت گیاه در مریخ

نخستین گل فضایی، راه‌گشای کشت گیاه در مریخ

پس از کاشت موفق بذر گونه‌ای از گل آهاری در ایستگاه فضایی بین‌المللی، فضانوردان شاهد شکفتن اولین گل فضایی بودند. ناسا این موفقیت را پیشرفتی مناسب برای پرورش گیاهان در مریخ، و همچنین سفرهای فضایی دوردست خوانده است.