کاوش

ایستگاه فضایی بین‌المللی را بشناسیم

ایستگاه فضایی بین‌المللی را بشناسیم

ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌ی علمی و مهندسی تاریخ بشر است و بزرگ‌ترین سازه‌ایست که انسان‌ها را در فضا سکنی داده